Contact

 • contact@heraldbee.com
 • 011 48 71 716 2900
 • HeraldBee Sp. z o. o.
  ul. Legnicka 57w B/C
  54-203 Wroclaw
 • NIP 8943133173
 • Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Fabrycznej
  VI Wydział Gospodarczy KRS
  KRS 0000750790
  Capital 10 000 PLN