fbpx

Inteligentne algorytmy reklamowe Heraldbee otrzymały dofinansowanie z polskiego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które jest agencją wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Your products on Google Shopping Ads

Heraldbee pozyskało dotację na opracowanie kolejnego innowacyjnego algorytmu

 

 

„Opracowanie innowacyjnego algorytmu automatyzującego usługę tworzenia infrastruktury informatycznej do sprzedaży online”

 

Przedmiot projektu polega na unowocześnieniu usługi tworzenia infrastruktury informatycznej sprzedaży on-line, poprzez automatyzację procesów przy użyciu algorytmu. Powstały algorytm będzie dopasowywał szablony oraz poszczególne moduły sklepów internetowych tak, aby jak najlepiej były dopasowane do oczekiwań klientów. Powstały algorytm będzie zbierał dane dotyczące oczekiwań klientów i wykonanych przez nich projektów sklepów internetowych, a następnie na podstawie ich analizy będzie tworzył kolejne najbardziej optymalne konfigurację sklepów internetowych.

Celem projektu jest maksymalna automatyzacja procesu tworzenia sklepów internetowych w tym samego kontaktu z klientem, poprzez wprowadzenie innowacyjnych algorytmów opartych na sztucznej inteligencji.

 

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Beneficjent: Heraldbee sp. z o.o.

 

Całkowita wartość projektu: 484 508.69 zł

 

Wartość dofinansowania: 334 822.75 zł

 

Okres realizacji: luty 2021 – listopad 2021

Wielki fan marketingu internetowego, który uwielbia testować i korzystać z narzędzi automatyzacji. Jego misją jest pomoc małym i średnim przedsiębiorcom w prowadzeniu i reklamowaniu ich biznesów.

Post a Comment